About me

LordBlessmyonlinefriends

“Một mảnh tình riêng ta với ta” và “Bác đến chơi đây ta với ta” là những câu thơ mà tôi thích, vì vậy tôi quyết định chọn cho mình một cái nickname mới, thay cho cái cũ. Ta với ta là vậy đó “tavta”. Đây là nơi tôi sẽ tập viết tiếng Việt, ghi lại những gì tôi còn nhớ được vì một ngày nào đó tôi sẽ quên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s