Ngày này năm nay

TL sáng:

  • Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều… không buồn phiền, không miễn cưỡng…
  • Lễ Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo ngày 10 tháng 8

Trưa:

  • Tôi con nhớ một lời nguyện: xin cho con phân biệt điều nào con có thể thay đổi, điều nào con không thể thay đổi. Xưng tội: con phải học chấp nhận điều con không thể thay đổi.

TL chiều:

  • Xin cho con được trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng.
  •  Tính hài hước của Thánh Lôrenxô: hãy lật tôi sang mặt bên kia, bên này đã nướng cháy rồi. Sự hài hước (tôi thích hài hước) và chấp nhận được cháy đi.

Tối:

  • Tưng bừng ăn uống, nhậu nhẹt …
  • Ghi ghi, chép chép.
Advertisements

A Gift From God

AgiftfromGod

Cám ơn Cha đã đặt con vào cuộc đời này vì một mục đích.

Xin giúp đỡ con hoàn thành công trình mà vì đó con được tạo dựng.