Ngày này năm nay

TL sáng:

  • Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều… không buồn phiền, không miễn cưỡng…
  • Lễ Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo ngày 10 tháng 8

Trưa:

  • Tôi con nhớ một lời nguyện: xin cho con phân biệt điều nào con có thể thay đổi, điều nào con không thể thay đổi. Xưng tội: con phải học chấp nhận điều con không thể thay đổi.

TL chiều:

  • Xin cho con được trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng.
  •  Tính hài hước của Thánh Lôrenxô: hãy lật tôi sang mặt bên kia, bên này đã nướng cháy rồi. Sự hài hước (tôi thích hài hước) và chấp nhận được cháy đi.

Tối:

  • Tưng bừng ăn uống, nhậu nhẹt …
  • Ghi ghi, chép chép.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s